HD SD OK
მულანი / MULAN: RISE OF A WARRIOR
მულანი / MULAN: RISE OF A WARRIOR

მულანი / MULAN: RISE OF A WARRIOR

450 წელი ჩვენს ერამდე, ჩინეთი. ჰუა მულანი - ქალის სახელია რომელმაც მოახერხა და აბსოლუტურად მამაკაცურ ჯარში დაიწყო მსახურება.

Genre: action , adventure , drama

Actor: Zhao Wei , Chen Kun , Hu Jun , Jaycee Chan , Li Jiuzhe , Liu Yuxin , Yu Rongguang , Xu Jiao , Vitas , Sun Zhou , Liu Chang Sheng

Director: Jingle Ma

Writer: Jingle Ma , Zhang Ting

Country: China

Release: 2009-11-26

Duration: 115 Min

Quality: HD

Rating: 0

7.5

Rating(1)


Facebook Comments